پوستر فیلم  افسانه زورو

افسانه زورو

The Legend of Zorro

.1ساعت و52دقیقه
فیلم «افسانه زورو» داستان در سال 1850 زمانی که مردم کالیفرنیا مبارزاتی را راه انداخته اند تا به ایالات متحد بپیوندند. «دون آلخاندرو د لا وگا» از توطئه...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم افسانه زورو

درباره فیلم افسانه زورو

فیلم «افسانه زورو» داستان در سال 1850 زمانی که مردم کالیفرنیا مبارزاتی را راه انداخته اند تا به ایالات متحد بپیوندند. «دون آلخاندرو د لا وگا» از توطئه ای باخبر شده که تعدادی از ثروتمندان اروپایی از آن حمایت مالی می کنند، تا جلوی «ایالت» شدن کالیفرنیا را بگیرند. شخصیت پنهانش، «زورو»، باید دوباره وارد میدان شود.