پوستر فیلم  از استکهلم تا کربلا

از استکهلم تا کربلا

مستندایرانی
.30دقیقه
مستند «از استکهلم تا کربلا» درباره یک ورزشکار مسلمان سوئدی به نام «مصطفی» است. او از سوئد با پرچم این کشور، در پیاده روی اربعین شرکت می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند از استکهلم تا کربلا

خلاصه محتوا

مستند «از استکهلم تا کربلا» درباره یک ورزشکار مسلمان سوئدی به نام «مصطفی» است. او از سوئد با پرچم این کشور، در پیاده روی اربعین شرکت می کند.