پوستر فیلم  روزهای بد، به ‌در

روزهای بد، به ‌در

سریالایرانی
.52دقیقه
سریال «روزهای بد، به‌ در» داستان زندگی «اردشیر» سرایدار یک مدرسه است که به همراه خانواده اش داخل یک مدرسه زندگی می کنند. اردشیر به همراه خانواده برنامه ریزی های بسیاری انجام داده اند تا یک مراسم ازدواج برای پسر بزرگ، داخل مدرسه برای شب عید برگزار کنند، ولی حکم بازنشستگی اردشیر زودتر از موعد می رسد و آن ها باید هر چه سریع تر مدرسه را تخلیه کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال روزهای بد، به ‌در

خلاصه محتوا

سریال «روزهای بد، به‌ در» داستان زندگی «اردشیر» سرایدار یک مدرسه است که به همراه خانواده اش داخل یک مدرسه زندگی می کنند. اردشیر به همراه خانواده برنامه ریزی های بسیاری انجام داده اند تا یک مراسم ازدواج برای پسر بزرگ، داخل مدرسه برای شب عید برگزار کنند، ولی حکم بازنشستگی اردشیر زودتر از موعد می رسد و آن ها باید هر چه سریع تر مدرسه را تخلیه کنند.