پوستر فیلم  روف

روف

انیمیشنآلمانی
.6دقیقه
فیلم کوتاه «روف» داستان طرح سگ سه پای غمگین و تنهایی به نام «روف» است. او برای فرار از تنهایی خود، دوست جدیدی به نام «پیت» را از روی کاغذی که روی آن کشیده شده جمع می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن روف

Lucia Scharbatke
Sebastian Kern

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «روف» داستان طرح سگ سه پای غمگین و تنهایی به نام «روف» است. او برای فرار از تنهایی خود، دوست جدیدی به نام «پیت» را از روی کاغذی که روی آن کشیده شده جمع می کند.