تورو مرغ حواس پرت

Turu the Wacky Hen

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  تورو مرغ حواس پرت
انیمیشن «تورو مرغ حواس پرت» داستان مرغی است که توانایی صحبت کردن دارد اما نمی تواند تخم گذاری کند. زندگی این مرغ بعد از خریده شدن توسط یک مزرعه دار، دست خوش تغییراتی می شود.

عوامل سازنده انیمیشن تورو مرغ حواس پرت