پوستر فیلم  جنگ ستارگان 5: امپراطوری ضربه می زند

جنگ ستارگان 5: امپراطوری ضربه می زند

.2ساعت و4دقیقه
فیلم «جنگ ستارگان امپراطوری ضربه می زند» شورشیان در سیاره یخ زده هاث هستند و امپراتوری نیروهای خود را برای نابود کردن آن‌ها به آن سیاره می فرستد، «لوک» و «اسکای واکر» طبق پیشنهاد «اوبی وان کنوبی» برای تعلیم فنون نیرو و راه و رسم جدای‌ ها نزد «استاد یودا» رفته و از طرفی «پرنسس لیا» و «هان سولو» همراه با سایر نیروهای شورشی ‌ها درگیر مبارزه با «لرد وِیدر» هستند.
تصاویر و جزییات

بازیگران فیلم جنگ ستارگان 5: امپراطوری ضربه می زند

عوامل سازنده فیلم جنگ ستارگان 5: امپراطوری ضربه می زند

Irvin Kershner
Gary KurtzRick McCallum
George Lucas
John Williams
Paul Hirsch

خلاصه محتوا

فیلم «جنگ ستارگان امپراطوری ضربه می زند» شورشیان در سیاره یخ زده هاث هستند و امپراتوری نیروهای خود را برای نابود کردن آن‌ها به آن سیاره می فرستد، «لوک» و «اسکای واکر» طبق پیشنهاد «اوبی وان کنوبی» برای تعلیم فنون نیرو و راه و رسم جدای‌ ها نزد «استاد یودا» رفته و از طرفی «پرنسس لیا» و «هان سولو» همراه با سایر نیروهای شورشی ‌ها درگیر مبارزه با «لرد وِیدر» هستند.