آرایش غلیظ
بستن

آرایش غلیظHard Makeup

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  آرایش غلیظ
پیش نمایش

کارگردان: حمید نعمت الله

محصولایران
فیلم «آرایش غلیظ» داستان درام بین خیر و شر در گروه پنج نفره‌ ای است که می خواهند محموله‌ ای شامل ترقه، فشفشه و اسباب آتش بازی را که متعلق به آنها نیست بفروشند.