پوستر فیلم  دشت ارغوانی

دشت ارغوانی

.1ساعت و24دقیقه
فیلم «دشت ارغوانی» درباره یک مرد است که پس از به هم خوردن مراسم عروسی اش در حمله هوایی «لوفت وافه»، به دنبال خلبان بمب افکنی که اهمیتی به کشتن دیگران نمی دهد، می گردد تا او را پیدا کند و انتقام خود را بگیرد.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم دشت ارغوانی

Robert Parrish
John Bryant
H.E. BatesEric Ambler
John Veale
Clive Donner

خلاصه محتوا

فیلم «دشت ارغوانی» درباره یک مرد است که پس از به هم خوردن مراسم عروسی اش در حمله هوایی «لوفت وافه»، به دنبال خلبان بمب افکنی که اهمیتی به کشتن دیگران نمی دهد، می گردد تا او را پیدا کند و انتقام خود را بگیرد.