پوستر فیلم  پدیده سرقت پول

پدیده سرقت پول

.51دقیقه
مستند «پدیده سرقت پول» یا « خانه کاغذی» روایت چگونگی تولید سریال «سرقت پول» است. هم چنین در ادامه با توجه به شور و اشتیاق طرفداران بسیار زیادی به این سریال و علی الخصوص گروه دزدان، به فرآیند جذب مخاطب نیز می پردازد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند پدیده سرقت پول

خلاصه محتوا

مستند «پدیده سرقت پول» یا « خانه کاغذی» روایت چگونگی تولید سریال «سرقت پول» است. هم چنین در ادامه با توجه به شور و اشتیاق طرفداران بسیار زیادی به این سریال و علی الخصوص گروه دزدان، به فرآیند جذب مخاطب نیز می پردازد.