پوستر فیلم  شیرشاه 2: پادشاهی سیمبا

شیرشاه 2: پادشاهی سیمبا

The Lion King 2: Simbas Pride

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت
در انیمیشن «شیرشاه 2: پادشاهی سیمبا» «سیمبا» و «نالا» اکنون دارای دختری به نام «کیارا» شده‌ اند. «تیمون» و «پومبا» مسئول نگهداری از «کیارا» هستند، اما...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن شیرشاه 2: پادشاهی سیمبا

 انیمیشن شیرشاه 2: پادشاهی سیمبا
 انیمیشن شیرشاه 2: پادشاهی سیمبا
 انیمیشن شیرشاه 2: پادشاهی سیمبا
 انیمیشن شیرشاه 2: پادشاهی سیمبا
 انیمیشن شیرشاه 2: پادشاهی سیمبا

عوامل سازنده انیمیشن شیرشاه 2: پادشاهی سیمبا

Darrell Rooney
Jeannine Roussel
Nick Glennie-Smith
Peter Lonsdale

درباره انیمیشن شیرشاه 2: پادشاهی سیمبا

در انیمیشن «شیرشاه 2: پادشاهی سیمبا» «سیمبا» و «نالا» اکنون دارای دختری به نام «کیارا» شده‌ اند. «تیمون» و «پومبا» مسئول نگهداری از «کیارا» هستند، اما روزی «کیارا» از دست آن ها گریخته و پا به سرزمین ممنوعه می‌ گذارد.