ناموجود

مهرهMohre

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  مهره

کارگردان: محمدعلی سجادی

محصولایران
درحالی كه اوجی پس از ازدواج با پسرعمویش ایلیاد برای رفتن به تهران و ملحق شدن به همسرش آماده می شود، پدرش به طور ناگهانی از دنیا می رود. او كه مسئولیت سنگین خانواده اش را بر دوش خود حس می كند، به ناچار برای كمك به خانواده خود كار در پستخانه را میپذیرد...
فیلم‌های پیشنهادی