پوستر فیلم  به خاطر یک مشت دلار

به خاطر یک مشت دلار

A Fistful of Dollars

.1ساعت و23دقیقه
فیلم «به خاطر یک مشت دلار» درباره یک اسلحه ساز سرگردان است. او وارد شهری می شود که در اثر پریشانی، غرور و انتقام مردمانش از هم جدا شده است. این هفت تی...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم به خاطر یک مشت دلار

Sergio Leone
Giorgio PapiArrigo Colombo
Ennio Morricone

درباره فیلم به خاطر یک مشت دلار

فیلم «به خاطر یک مشت دلار» درباره یک اسلحه ساز سرگردان است. او وارد شهری می شود که در اثر پریشانی، غرور و انتقام مردمانش از هم جدا شده است. این هفت تیرکش سرگردان دو خانواده رقیب را علیه هم می شوراند.