پوستر فیلم  پیشتازان فضا فراسو

پیشتازان فضا فراسو

.1ساعت و56دقیقه
فیلم «پیشتازان فضا فراسو» داستان ماجرایی دیگر از خدمه «کاپیتان کرک» و «اسپاک» است که این بار توسط نیرویی قویی و باستانی در سیاره ای محبوس شده اند و باید «کرال» فرمانده نیروهای دشمن را شکست دهند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم پیشتازان فضا فراسو

خلاصه محتوا

فیلم «پیشتازان فضا فراسو» داستان ماجرایی دیگر از خدمه «کاپیتان کرک» و «اسپاک» است که این بار توسط نیرویی قویی و باستانی در سیاره ای محبوس شده اند و باید «کرال» فرمانده نیروهای دشمن را شکست دهند.