پوستر فیلم  پیشتازان فضا فراسو

پیشتازان فضا فراسو

Star Trek Beyond

.1ساعت و56دقیقه
فیلم «پیشتازان فضا فراسو» داستان ماجرایی دیگر از خدمه «کاپیتان کرک» و «اسپاک» است که این بار توسط نیرویی قویی و باستانی در سیاره ای محبوس شده اند و با...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم پیشتازان فضا فراسو

 فیلم پیشتازان فضا فراسو
 فیلم پیشتازان فضا فراسو
 فیلم پیشتازان فضا فراسو
 فیلم پیشتازان فضا فراسو
 فیلم پیشتازان فضا فراسو

عوامل سازنده فیلم پیشتازان فضا فراسو

درباره فیلم پیشتازان فضا فراسو

فیلم «پیشتازان فضا فراسو» داستان ماجرایی دیگر از خدمه «کاپیتان کرک» و «اسپاک» است که این بار توسط نیرویی قویی و باستانی در سیاره ای محبوس شده اند و باید «کرال» فرمانده نیروهای دشمن را شکست دهند.