جاسوس من
بستن
پوستر فیلم  جاسوس من

جاسوس من

.1ساعت و35دقیقه
فیلم «جاسوس من» داستان یک مامور حرفه ای سازمان سیا است که وظیفه دارد خانواده ای را تحت نظر بگیرد. او هم چنین باید از دختر جوان و باهوش خانواده در برابر خطراتی که وی را تهدید می کند محافظت نماید.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم جاسوس من

Peter Segal
Erich HoeberJon Hoeber
Dominic Lewis
Jason Gourson

خلاصه محتوا

فیلم «جاسوس من» داستان یک مامور حرفه ای سازمان سیا است که وظیفه دارد خانواده ای را تحت نظر بگیرد. او هم چنین باید از دختر جوان و باهوش خانواده در برابر خطراتی که وی را تهدید می کند محافظت نماید.