کارآگاه فاکسThe Fox

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کارآگاه فاکس

کارگردان: Klaas van Eijkeren

محصولهلند
فیلم «کارآگاه فاکس» درباره نماینده «یوروپول» مستقر در لاهه است. «سیمون فاکس» پس از این که به طور تصادفی یک کودک را به ضرب گلوله کشته و به قتل می رساند، زندگی آشفته ای را ...
Alex ter Beek
Klaas van Eijkeren
Tom Sikkers