کارآگاه فاکس

The Fox

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کارآگاه فاکس

کارگردان: Klaas van Eijkeren

محصولهلند
فیلم «کارآگاه فاکس» درباره نماینده «یوروپول» مستقر در لاهه است. «سیمون فاکس» پس از این که به طور تصادفی یک کودک را به ضرب گلوله کشته و به قتل می رساند، زندگی آشفته ای را پشت سر می گذارد. در مقابله با این آسیب، سیمون با یک سازمان مقاومت مخفی پس از جنگ به نام «گلادیو» روبرو می شود. اما خطرات متعددی من...

عوامل سازنده فیلم کارآگاه فاکس

Alex ter Beek
Klaas van Eijkeren
Tom Sikkers