پوستر فیلم  سخنرانی پادشاه

سخنرانی پادشاه

The Kings Speech

.1ساعت و56دقیقه
فیلم «سخنرانی پادشاه» داستان «جرج ششم پادشاه انگلستان» است که لکنت زبان دارد و این موضوع برای او دردسرساز شده. او برای حل این موضوع پزشکی به نام «لیون...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم سخنرانی پادشاه

 فیلم سخنرانی پادشاه
 فیلم سخنرانی پادشاه
 فیلم سخنرانی پادشاه
 فیلم سخنرانی پادشاه
 فیلم سخنرانی پادشاه

عوامل سازنده فیلم سخنرانی پادشاه

Tom Hooper
David Seidler
Alexandre Desplat
Tariq Anwar

درباره فیلم سخنرانی پادشاه

فیلم «سخنرانی پادشاه» داستان «جرج ششم پادشاه انگلستان» است که لکنت زبان دارد و این موضوع برای او دردسرساز شده. او برای حل این موضوع پزشکی به نام «لیونل لوگوی» را استخدام می کند تا بتواند مشکلش را برطرف کند اما وارد ماجراهایی تازه می شود.