پوستر فیلم  سخنرانی پادشاه

سخنرانی پادشاه

.1ساعت و56دقیقه
فیلم «سخنرانی پادشاه» داستان «جرج ششم پادشاه انگلستان» است که لکنت زبان دارد و این موضوع برای او دردسرساز شده. او برای حل این موضوع پزشکی به نام «لیونل لوگوی» را استخدام می کند تا بتواند مشکلش را برطرف کند اما وارد ماجراهایی تازه می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم سخنرانی پادشاه

Tom Hooper
David Seidler
Alexandre Desplat
Tariq Anwar

خلاصه محتوا

فیلم «سخنرانی پادشاه» داستان «جرج ششم پادشاه انگلستان» است که لکنت زبان دارد و این موضوع برای او دردسرساز شده. او برای حل این موضوع پزشکی به نام «لیونل لوگوی» را استخدام می کند تا بتواند مشکلش را برطرف کند اما وارد ماجراهایی تازه می شود.