پوستر فیلم  کارآگاه محله چینی‌ ها ۳

کارآگاه محله چینی‌ ها ۳

فیلمچینی
.2ساعت و10دقیقه
فیلم «کارآگاه محله چینی‌ ها ۳» داستان دعوت کارآگاهان «تانگ رن» و «شین فنگ» به توکیو پس از حوادث بانکوک و نیویورک است تا جنایتی را که در آن جا رخ داده است، بررسی کنند. اما این دعوت، خود، منجر به نبرد بین قوی ترین کارآگاهان آسیا می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم کارآگاه محله چینی‌ ها ۳

Sicheng Chen
Na ShangTao Sun
Sicheng ChenWusi Liu
Xiao'ou HuNathan Wang
Hongjia Tang

خلاصه محتوا

فیلم «کارآگاه محله چینی‌ ها ۳» داستان دعوت کارآگاهان «تانگ رن» و «شین فنگ» به توکیو پس از حوادث بانکوک و نیویورک است تا جنایتی را که در آن جا رخ داده است، بررسی کنند. اما این دعوت، خود، منجر به نبرد بین قوی ترین کارآگاهان آسیا می شود.