تخته سیاهBlack Board

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  تخته سیاه

محصولایران
مستند «تخته سیاه» در رابطه با مثلث معلم، دانش آموز و والدین است و همچنین از طریق مصاحبه با دانش آموزان، والدین، دبیران و مسئولان مراکز آموزشی سعی دارد خلل های سیستم آموزش...