پوستر فیلم  بدون مرز

بدون مرز

مستندایرانی
.50دقیقه
مستند «بدون مرز» روایت زحمات یک پزشک متخصص ایرانی به نام «دکتر سید ناصر عمادی» است که در قالب تیم های درمانی، با سفر به سراسر نقاط دور افتاده قاره آفریقا به درمان بیماران فقیر می پردازد.

عوامل سازنده مستند بدون مرز

مجید عزیزی
حسین افشار

خلاصه محتوا

مستند «بدون مرز» روایت زحمات یک پزشک متخصص ایرانی به نام «دکتر سید ناصر عمادی» است که در قالب تیم های درمانی، با سفر به سراسر نقاط دور افتاده قاره آفریقا به درمان بیماران فقیر می پردازد.