پوستر فیلم  جوجه کوچولو

جوجه کوچولو

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و15دقیقه
انیمیشن «جوجه کوچولو» داستان جوجه کوچکی است که به هنگام تهاجم بیگانگان به همه افراد شهر این هشدار را می دهد، اما آن ها فکر می کنند که این جوجه کوچک دیوانه شده است برای همین باید راهی برای اثبات حرف های خود پیدا کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن جوجه کوچولو

Mark Dindal
Randy Fullmer
John Debney
Dan Molina

خلاصه محتوا

انیمیشن «جوجه کوچولو» داستان جوجه کوچکی است که به هنگام تهاجم بیگانگان به همه افراد شهر این هشدار را می دهد، اما آن ها فکر می کنند که این جوجه کوچک دیوانه شده است برای همین باید راهی برای اثبات حرف های خود پیدا کند.