جوجه کوچولوChicken Little

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  جوجه کوچولو

کارگردان: Mark Dindal

محصولآمریکا
انیمیشن «جوجه کوچولو» داستان جوجه کوچکی است که به هنگام تهاجم بیگانگان به همه افراد شهر این هشدار را می دهد، اما آن ها فکر می کنند که این جوجه کوچک دیوانه شده است برای هم...
Randy Fullmer
John Debney
Dan Molina