پوستر فیلم  جوجه کوچولو

جوجه کوچولو

Chicken Little

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و15دقیقه
انیمیشن «جوجه کوچولو» داستان جوجه کوچکی است که به هنگام تهاجم بیگانگان به همه افراد شهر این هشدار را می دهد، اما آن ها فکر می کنند که این جوجه کوچک دی...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن جوجه کوچولو

 انیمیشن جوجه کوچولو
 انیمیشن جوجه کوچولو
 انیمیشن جوجه کوچولو
 انیمیشن جوجه کوچولو
 انیمیشن جوجه کوچولو

عوامل سازنده انیمیشن جوجه کوچولو

Mark Dindal
Randy Fullmer
John Debney
Dan Molina

درباره انیمیشن جوجه کوچولو

انیمیشن «جوجه کوچولو» داستان جوجه کوچکی است که به هنگام تهاجم بیگانگان به همه افراد شهر این هشدار را می دهد، اما آن ها فکر می کنند که این جوجه کوچک دیوانه شده است برای همین باید راهی برای اثبات حرف های خود پیدا کند.