پوستر فیلم  یکبار برای همیشه

یکبار برای همیشه

فیلمایرانی
.1ساعت و28دقیقه
فیلم «یکبار برای همیشه» داستان یک زوج ، «محمود و زهرا» را روایت می کند. «محمود» که نقاش ساختمان است از «زهرا» جدا زندگی می‌ کند و تصمیم دارد برای کار به «ژاپن» برود. او همسرش را به محضر می‌ برد تا او را طلاق بدهد.

عوامل سازنده فیلم یکبار برای همیشه

سیروس الوند
مجید مدرسی
سیروس الوند

خلاصه محتوا

فیلم «یکبار برای همیشه» داستان یک زوج ، «محمود و زهرا» را روایت می کند. «محمود» که نقاش ساختمان است از «زهرا» جدا زندگی می‌ کند و تصمیم دارد برای کار به «ژاپن» برود. او همسرش را به محضر می‌ برد تا او را طلاق بدهد.