در اینجا ما هستیم: یادداشت هایی برای زندگی در سیاره زمین
بستن
پوستر فیلم  در اینجا ما هستیم: یادداشت هایی برای زندگی در سیاره زمین

در اینجا ما هستیم: یادداشت هایی برای زندگی در سیاره زمین

انیمیشنآمریکایی
.40دقیقه
در فیلم «در اینجا ما هستیم: یادداشت هایی برای زندگی در سیاره زمین» کودکی هفت ساله ضمن دیدار از یک موزه رازآلود، طی یک روز نکات مهمی درباره کره زمین از پدر و مادرش می‌آموزد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن در اینجا ما هستیم: یادداشت هایی برای زندگی در سیاره زمین

خلاصه محتوا

در فیلم «در اینجا ما هستیم: یادداشت هایی برای زندگی در سیاره زمین» کودکی هفت ساله ضمن دیدار از یک موزه رازآلود، طی یک روز نکات مهمی درباره کره زمین از پدر و مادرش می‌آموزد.