پوستر فیلم  کندویی ها

کندویی ها

سریالانگلیسی
.7دقیقه
انیمیشن «کندویی ها» یا «کندو» درباره خانواده بسیار نازنین زنبور عسل است که با دوستان خود در کندو زندگی می کنند. در این میان یک زنبور کوچکی وجود دارد که در هر قسمت با شیطنت های خود ماجراهای جالبی ایجاد می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال کندویی ها

Ray Merritt
David Willing
Ben Lee-Delisle
Tom Early

خلاصه محتوا

انیمیشن «کندویی ها» یا «کندو» درباره خانواده بسیار نازنین زنبور عسل است که با دوستان خود در کندو زندگی می کنند. در این میان یک زنبور کوچکی وجود دارد که در هر قسمت با شیطنت های خود ماجراهای جالبی ایجاد می کند.