پوستر فیلم  در پی پایانم

در پی پایانم

Im Thinking of Ending Things

.2ساعت و6دقیقه
فیلم «در پی پایانم» یا « من به پایان دادن به اوضاع فکر می کنم» داستان زن جوانی است که به همراه نامزد جدید خود به نام «جیک» به مزرعه دور افتاده پدر و م...

تصاویر و جزییات فیلم در پی پایانم

 فیلم در پی پایانم
 فیلم در پی پایانم
 فیلم در پی پایانم
 فیلم در پی پایانم
 فیلم در پی پایانم

عوامل سازنده فیلم در پی پایانم

Charlie Kaufman
Jay Wadley
Robert Frazen

درباره فیلم در پی پایانم

فیلم «در پی پایانم» یا « من به پایان دادن به اوضاع فکر می کنم» داستان زن جوانی است که به همراه نامزد جدید خود به نام «جیک» به مزرعه دور افتاده پدر و مادر «جیک» می روند. در این میان رفته رفته اتفاقات، ناخوشایندتر شده و زن جوان وارد چالش ذهنی می شود تا به اوضاع و رابطه خود پایان دهد.