پوستر فیلم  سکوت بره ها

سکوت بره ها

.1ساعت و40دقیقه
فیلم «سکوت بره ها» داستان یک قاتل زنجیره ای به نام «هانیبال لکتر» است. وی روانپزشکی است که از طریق قدرت روانکاوی و شناخت شخصیت افراد می‌ تواند دیگران را تحت تأثیر قرار دهد. «کلاریس استارلینگ» نیز کارآموز «FBI» است که مأموریت می‌ یابد که با «هانیبال لکتر» گفتگو نماید.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم سکوت بره ها

Jonathan Demme
Grace BlakeRon Bozman
Thomas HarrisTed Tally
Howard Shore
Craig McKay

خلاصه محتوا

فیلم «سکوت بره ها» داستان یک قاتل زنجیره ای به نام «هانیبال لکتر» است. وی روانپزشکی است که از طریق قدرت روانکاوی و شناخت شخصیت افراد می‌ تواند دیگران را تحت تأثیر قرار دهد. «کلاریس استارلینگ» نیز کارآموز «FBI» است که مأموریت می‌ یابد که با «هانیبال لکتر» گفتگو نماید.