پادشاه قانون شکن
بستن
پوستر فیلم  پادشاه قانون شکن

پادشاه قانون شکن

.1ساعت و55دقیقه
فیلم «پادشاه قانون شکن» داستان یک پادشاه اسکاتلندی به نام «رابرت دی بروس» است که سعی می‌ کند با استفاده از مکر و حیله و شجاعت، ارتش متجاوز انگلستان که بسیار بزرگ و مجهز است را شکست دهد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم پادشاه قانون شکن

David Mackenzie
Gillian Berrie
Grey Dogs
Jake Roberts

خلاصه محتوا

فیلم «پادشاه قانون شکن» داستان یک پادشاه اسکاتلندی به نام «رابرت دی بروس» است که سعی می‌ کند با استفاده از مکر و حیله و شجاعت، ارتش متجاوز انگلستان که بسیار بزرگ و مجهز است را شکست دهد.