پوستر فیلم  نجلا

نجلا

سریالایرانی
.40دقیقه
سریال «نجلا» در اوایل شروع جنگ ایران و عراق، داستان دختری است که به خواستگارش وعده داده به شرط آن که بتواند او را برای «اربعین حسینی» از مرز رد کند جواب بله را به خانواده او می دهد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال نجلا

سعید سعدی
مهدی حمزه
مهدی سعدی

خلاصه محتوا

سریال «نجلا» در اوایل شروع جنگ ایران و عراق، داستان دختری است که به خواستگارش وعده داده به شرط آن که بتواند او را برای «اربعین حسینی» از مرز رد کند جواب بله را به خانواده او می دهد.