پوستر فیلم  تراز

تراز

Taraz

سریالایرانی
.27دقیقه
مستند «تراز» در هر قسمت به بررسی ویژگی های معماری در نقاط مختلف دنیا و هم چنین بخش های منحصر به فرد آن می پردازد.

تصاویر و جزییات سریال تراز

 سریال تراز
 سریال تراز
 سریال تراز
 سریال تراز
 سریال تراز

عوامل سازنده سریال تراز

درباره سریال تراز

مستند «تراز» در هر قسمت به بررسی ویژگی های معماری در نقاط مختلف دنیا و هم چنین بخش های منحصر به فرد آن می پردازد.