فریاد

Saccage

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  فریاد

کارگردان: Paul Gaulier

محصولفرانسه
انیمیشن کوتاه «فریاد» زندگی رباتی زباله جمع کن که به دنبال یک کیسه پلاستیکی شهر پاریس را طی می کند نشان می دهد.

عوامل سازنده انیمیشن فریاد

I start
Jonathan Breuer
Rebecca Laubin