پوستر فیلم  فریاد

فریاد

انیمیشنفرانسه ای
.3دقیقه
انیمیشن کوتاه «فریاد» زندگی رباتی زباله جمع کن که به دنبال یک کیسه پلاستیکی شهر پاریس را طی می کند نشان می دهد.

عوامل سازنده انیمیشن فریاد

Paul Gaulier
I start
Jonathan Breuer
Rebecca Laubin

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «فریاد» زندگی رباتی زباله جمع کن که به دنبال یک کیسه پلاستیکی شهر پاریس را طی می کند نشان می دهد.