نقطه خالی
بستن
پوستر فیلم  نقطه خالی

نقطه خالی

.1ساعت و23دقیقه
فیلم «نقطه خالی» داستان «پل»، یک پرستار بیمارستان است که پس از دزدیده شدن و گروگان‌ گیری همسرش، به ناچار باید فردی مظنون به قتل را از بیمارستان فراری دهد و با همکاری وی همسرش را نجات دهد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم نقطه خالی

Joe Lynch
Joe CarnahanJohanna Byer
Mitch Lee
Jim Page

خلاصه محتوا

فیلم «نقطه خالی» داستان «پل»، یک پرستار بیمارستان است که پس از دزدیده شدن و گروگان‌ گیری همسرش، به ناچار باید فردی مظنون به قتل را از بیمارستان فراری دهد و با همکاری وی همسرش را نجات دهد.