پوستر فیلم  ریون ناقلای کوچولو

ریون ناقلای کوچولو

Raven the Little Rascal

انیمیشنآلمانی
.1ساعت و10دقیقه
انیمیشن «ریون، ناقلای کوچولو» درباره ریون کوچک و دوستانش است. آن ها شروع به کشف یک گنج بزرگ می کنند. اما در این راه باید معما های زیادی را حل کنند.

عوامل سازنده انیمیشن ریون ناقلای کوچولو

درباره انیمیشن ریون ناقلای کوچولو

انیمیشن «ریون، ناقلای کوچولو» درباره ریون کوچک و دوستانش است. آن ها شروع به کشف یک گنج بزرگ می کنند. اما در این راه باید معما های زیادی را حل کنند.