پوستر فیلم  دوازده یار اوشن

دوازده یار اوشن

.1ساعت و48دقیقه
فیلم «دوازده یار اوشن» درباره تیم دزدان حرفه ای است که عده ای از آن ها «دنی اوشن» «راستی ایان» و «لینوکس کالدول» هستند. «دنی اوشن» با رفیق های قدیمی خود و بقیه اعضای گروه سارقانش، در انجام سه دزدی بزرگ در «رم» ، «پاریس» و «آمستردام» با هم متحد می شوند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم دوازده یار اوشن

Steven Soderbergh
Frederic W. Brost
George Nolfi
David Holmes
Stephen Mirrione

خلاصه محتوا

فیلم «دوازده یار اوشن» درباره تیم دزدان حرفه ای است که عده ای از آن ها «دنی اوشن» «راستی ایان» و «لینوکس کالدول» هستند. «دنی اوشن» با رفیق های قدیمی خود و بقیه اعضای گروه سارقانش، در انجام سه دزدی بزرگ در «رم» ، «پاریس» و «آمستردام» با هم متحد می شوند.