کاروان آزادی

Karevane Azadi

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کاروان آزادی

کارگردان: سعید فرجی

محصولایران
مستند «کاروان آزادی» در مورد نحوه شکل گیری کاروان آزادی برای کمک به مردم غزه در سال 2010 است که 6 کشتی از ترکیه، قبرس و ایرلند به سمت غزه حرکت کردند و بیش از 600 غیر نظامی شامل خبرنگاران، فعلان حقوق بشر و سیاسیون کشورهای مختلف نیز در این کشتی ها حضور داشتند و نیروی های رژیم اشغالگر قدس به این کاروان...

عوامل سازنده مستند کاروان آزادی

سید سلیم غفوری
وحید فرجی