پوستر فیلم  کاروان آزادی

کاروان آزادی

Karevane Azadi

مستندایرانی
.52دقیقه
مستند «کاروان آزادی» در مورد نحوه شکل گیری کاروان آزادی برای کمک به مردم غزه در سال 2010 است که 6 کشتی از ترکیه، قبرس و ایرلند به سمت غزه حرکت کردند و...

عوامل سازنده مستند کاروان آزادی

سعید فرجی
سید سلیم غفوری
وحید فرجی

درباره مستند کاروان آزادی

مستند «کاروان آزادی» در مورد نحوه شکل گیری کاروان آزادی برای کمک به مردم غزه در سال 2010 است که 6 کشتی از ترکیه، قبرس و ایرلند به سمت غزه حرکت کردند و بیش از 600 غیر نظامی شامل خبرنگاران، فعلان حقوق بشر و سیاسیون کشورهای مختلف نیز در این کشتی ها حضور داشتند و نیروی های رژیم اشغالگر قدس به این کاروان حمله کردند که حادثه حمله و تبعات آن نیز روایت می شود.