پوستر فیلم  تنهایی لیلا

تنهایی لیلا

سریالایرانی
.37دقیقه
سریال «تنهایی لیلا» درباره مردی به نام «محمد» است که در زلزله خانواده خود را از دست داده و در یک شهر دیگر متولی امام زاده شده است. دختری به نام «لیلا» که از خانواده ثروتمندی است برای بازگرداندن اموال خود راهی همان شهر شده و به دلیل مشکلاتی که در بدو ورود به شهر برایش به وجود می آید ناگزیر به امام زاده پناه می برد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال تنهایی لیلا

محمدحسین لطیفی
محمدرضا شفیعی
حامد عنقا
مهدی جودی

خلاصه محتوا

سریال «تنهایی لیلا» درباره مردی به نام «محمد» است که در زلزله خانواده خود را از دست داده و در یک شهر دیگر متولی امام زاده شده است. دختری به نام «لیلا» که از خانواده ثروتمندی است برای بازگرداندن اموال خود راهی همان شهر شده و به دلیل مشکلاتی که در بدو ورود به شهر برایش به وجود می آید ناگزیر به امام زاده پناه می برد.