پوستر فیلم  یادآوری

یادآوری

سریالایرانی
.7دقیقه
مستند «یادآوری» با روایت ۱۴ رویداد تاریخی جهان و گردشگری در مناطق عملیاتی آن ها به مقایسه تطبیقی بین تورهای سیاه و راهیان نور می پردازد و اهمیت حفظ آثار و یادمان های جنگ و برگزاری این تورها به منظور یادآوری و مرور تاریخ و عبرت گیری از آن و نیز ادای احترام به کشتگان و سربازان وطن را مورد بررسی قرار می دهد.

عوامل سازنده سریال یادآوری

خلاصه محتوا

مستند «یادآوری» با روایت ۱۴ رویداد تاریخی جهان و گردشگری در مناطق عملیاتی آن ها به مقایسه تطبیقی بین تورهای سیاه و راهیان نور می پردازد و اهمیت حفظ آثار و یادمان های جنگ و برگزاری این تورها به منظور یادآوری و مرور تاریخ و عبرت گیری از آن و نیز ادای احترام به کشتگان و سربازان وطن را مورد بررسی قرار می دهد.