پوستر فیلم  یادآوری

یادآوری

Reminder

سریالایرانی
.7دقیقه
مستند «یادآوری» با روایت ۱۴ رویداد تاریخی جهان و گردشگری در مناطق عملیاتی آن ها به مقایسه تطبیقی بین تورهای سیاه و راهیان نور می پردازد و اهمیت حفظ آث...

تصاویر و جزییات سریال یادآوری

 سریال یادآوری
 سریال یادآوری
 سریال یادآوری
 سریال یادآوری
 سریال یادآوری

عوامل سازنده سریال یادآوری

درباره سریال یادآوری

مستند «یادآوری» با روایت ۱۴ رویداد تاریخی جهان و گردشگری در مناطق عملیاتی آن ها به مقایسه تطبیقی بین تورهای سیاه و راهیان نور می پردازد و اهمیت حفظ آثار و یادمان های جنگ و برگزاری این تورها به منظور یادآوری و مرور تاریخ و عبرت گیری از آن و نیز ادای احترام به کشتگان و سربازان وطن را مورد بررسی قرار می دهد.