پوستر فیلم  تکریت 5

تکریت 5

مستندایرانی
.40دقیقه
مستند «تکریت ۵» درباره گروهی از آزادگان هشت سال جنگ تحمیلی است که مدت ‌ها در اردوگاهی به همین نام دوران اسارت ‌شان را طی کرده ‌اند و پس از سال ها آزاد شدند. این اردوگاه یکی از مراکز نگهداری اسرا ایرانی در میان ارتش بعث عراق بود.

عوامل سازنده مستند تکریت 5

مجتبی قاسمی
مجتبی قاسمی
مجتبی قاسمی

خلاصه محتوا

مستند «تکریت ۵» درباره گروهی از آزادگان هشت سال جنگ تحمیلی است که مدت ‌ها در اردوگاهی به همین نام دوران اسارت ‌شان را طی کرده ‌اند و پس از سال ها آزاد شدند. این اردوگاه یکی از مراکز نگهداری اسرا ایرانی در میان ارتش بعث عراق بود.