پوستر فیلم  تکریت 5

تکریت 5

Takrit 5

مستندایرانی
.40دقیقه
مستند «تکریت ۵» درباره گروهی از آزادگان هشت سال جنگ تحمیلی است که مدت ‌ها در اردوگاهی به همین نام دوران اسارت ‌شان را طی کرده ‌اند و پس از سال ها آزاد...

عوامل سازنده مستند تکریت 5

مجتبی قاسمی
مجتبی قاسمی
مجتبی قاسمی

درباره مستند تکریت 5

مستند «تکریت ۵» درباره گروهی از آزادگان هشت سال جنگ تحمیلی است که مدت ‌ها در اردوگاهی به همین نام دوران اسارت ‌شان را طی کرده ‌اند و پس از سال ها آزاد شدند. این اردوگاه یکی از مراکز نگهداری اسرا ایرانی در میان ارتش بعث عراق بود.