پوستر فیلم  آچمز

آچمز

سریالایرانی
.46دقیقه
سریال «آچمز» داستان «مصیب» چوپان ساده دل روستایی است که پس از 45 سال متوجه می شود که تنها فرزند خانواده نیست و خواهری به نام «نصرت» دارد و به دنبال او راهی تهران می شود. در آن جا با حیله فردی به نام «فرزاد» خود را به جای یک مسئول مملکتی به نام «مهندس گلکار» جا می زند. در میان جستجوی گمشده مادری اش، گمشده ای بزرگ تر از آن را می یابد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال آچمز

خلاصه محتوا

سریال «آچمز» داستان «مصیب» چوپان ساده دل روستایی است که پس از 45 سال متوجه می شود که تنها فرزند خانواده نیست و خواهری به نام «نصرت» دارد و به دنبال او راهی تهران می شود. در آن جا با حیله فردی به نام «فرزاد» خود را به جای یک مسئول مملکتی به نام «مهندس گلکار» جا می زند. در میان جستجوی گمشده مادری اش، گمشده ای بزرگ تر از آن را می یابد.