پوستر فیلم  من زن تو هستم

من زن تو هستم

.1ساعت و58دقیقه
فیلم «من زن تو هستم» داستان زنی است که پس از خیانت همسرش مجبور می شود که برای خلاصی از شر او، به همراه کودکش فرار کند اما این راه دارای فراز و نشیب های سختی است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم من زن تو هستم

Julia Hart
ASKA

خلاصه محتوا

فیلم «من زن تو هستم» داستان زنی است که پس از خیانت همسرش مجبور می شود که برای خلاصی از شر او، به همراه کودکش فرار کند اما این راه دارای فراز و نشیب های سختی است.