دوستان جنگلی

Two Tails

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  دوستان جنگلی

محصولروسیه
انیمیشن «دوستان جنگلی» درباره یک گربه و سگ آبی است. آن ها بعد از اتفاقاتی به دوستانی صمیمی تبدیل می ‌شوند، تصمیم می‌ گیرند سایر حیوانات را که توسط بیگانگان ربوده شده‌ اند نجات دهند.

عوامل سازنده انیمیشن دوستان جنگلی

فیلم‌های پیشنهادی