دوستان جنگلیTwo Tails

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  دوستان جنگلی

محصولروسیه
انیمیشن «دوستان جنگلی» درباره یک گربه و سگ آبی است. آن ها بعد از اتفاقاتی به دوستانی صمیمی تبدیل می ‌شوند، تصمیم می‌ گیرند سایر حیوانات را که توسط بیگانگان ربوده شده‌ اند...