ناموجود

شهردار مدرسهShahrdare Madreseh

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  شهردار مدرسه

کارگردان: محمدباقر خسروی

محصولایران
گروهی از دانش آموزان یک مدرسه ی راهنمایی با کمک و همیاری مدیر و ناظم مدرسه تصمیم می گیرند در انتخابات شهردار مدرسه شرکت کنند. یکی از دانش آموزان اما به دلیل ناراحتی قلبی در بیمارستان بستری می شود. همکلاسی ها به این خاطر در جستجوی راهی برای شرکت دادن او در انتخابات بر می آیند.
فیلم‌های پیشنهادی