ناموجود

گروهبانThe Sergeant

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  گروهبان

کارگردان: مسعود کیمیایی

محصولایران
رستم، گروهبان بازنشسته ی ارتش، با خاتمه ی جنگ در وضع روحی ناراحت به زادگاهش بازمی گردد. همسر او كه سرپرستی فرزندشان را به عهده داشته در كارگاه تعویض روغنی برادرش به كار مشغول است. رستم تصمیم می گیرد زمینی راكه سال ها پیش قول نامه كرده پس بگیرد...
فیلم‌های پیشنهادی