آموزش بد
بستن
پوستر فیلم  آموزش بد

آموزش بد

Bad Education

.1ساعت و39دقیقه
فیلم «آموزش بد» بر اساس داستان واقعی بزرگترین اختلاس یک مدرسه دولتی در تاریخ آمریکا ساخته شده است. داستان فیلم درباره‌ سرپرست محبوب مدرسه‌ روزلین در ن...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم آموزش بد

 فیلم آموزش بد
 فیلم آموزش بد
 فیلم آموزش بد
 فیلم آموزش بد

عوامل سازنده فیلم آموزش بد

Cory Finley
Michael Abels
Louise Ford

درباره فیلم آموزش بد

فیلم «آموزش بد» بر اساس داستان واقعی بزرگترین اختلاس یک مدرسه دولتی در تاریخ آمریکا ساخته شده است. داستان فیلم درباره‌ سرپرست محبوب مدرسه‌ روزلین در نیویورک و کارمندان، دوستان و نزدیکان وی است که مظنون به رسوایی بزرگی می‌ شوند.