پوستر فیلم  یادآور

یادآور

.59دقیقه
سریال «یادآور» داستان زندگی جوانی است که قدرت ماورایی دارد که با لمس هر کس خاطرات او را متوجه می شود. او با این قدرت وارد اداره پلیس شده و به کارآگاه بخش جنایی تبدیل می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال یادآور

So Jae-HyunHwi Kim
Ahn Do-HaHwang Ha-Na

خلاصه محتوا

سریال «یادآور» داستان زندگی جوانی است که قدرت ماورایی دارد که با لمس هر کس خاطرات او را متوجه می شود. او با این قدرت وارد اداره پلیس شده و به کارآگاه بخش جنایی تبدیل می شود.