گوی بخارSteam Boy

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  گوی بخار

کارگردان: Katsuhiro Ôtomo

محصولژاپن
انیمیشن «گوی بخار» داستان نوجوان با استعدادی است که پدر بزرگش برای او یک گوی عجیب فرستاده و توصیه کرده است تا آن را نزد خود نگاه دارد. اما اشخاص خطرناکی در پی به دست آورد
Shinji KomoriHideyuki Tomioka
Steve Jablonsky
Takeshi Seyama