پوستر فیلم  گوی بخار

گوی بخار

انیمیشنژاپنی
.2ساعت و5دقیقه
انیمیشن «گوی بخار» داستان نوجوان با استعدادی است که پدر بزرگش برای او یک گوی عجیب فرستاده و توصیه کرده است تا آن را نزد خود نگاه دارد. اما اشخاص خطرناکی در پی به دست آوردن این گوی هستند و سعی در ربودن این نوجوان دارند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن گوی بخار

Katsuhiro Ôtomo
Shinji KomoriHideyuki Tomioka
Steve Jablonsky
Takeshi Seyama

خلاصه محتوا

انیمیشن «گوی بخار» داستان نوجوان با استعدادی است که پدر بزرگش برای او یک گوی عجیب فرستاده و توصیه کرده است تا آن را نزد خود نگاه دارد. اما اشخاص خطرناکی در پی به دست آوردن این گوی هستند و سعی در ربودن این نوجوان دارند.