پوستر فیلم  گوی بخار

گوی بخار

Steam Boy

انیمیشنژاپنی
.2ساعت و5دقیقه
انیمیشن «گوی بخار» داستان نوجوان با استعدادی است که پدر بزرگش برای او یک گوی عجیب فرستاده و توصیه کرده است تا آن را نزد خود نگاه دارد. اما اشخاص خطرنا...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن گوی بخار

 انیمیشن گوی بخار
 انیمیشن گوی بخار
 انیمیشن گوی بخار
 انیمیشن گوی بخار
 انیمیشن گوی بخار

عوامل سازنده انیمیشن گوی بخار

Katsuhiro Ôtomo
Shinji KomoriHideyuki Tomioka
Steve Jablonsky
Takeshi Seyama

درباره انیمیشن گوی بخار

انیمیشن «گوی بخار» داستان نوجوان با استعدادی است که پدر بزرگش برای او یک گوی عجیب فرستاده و توصیه کرده است تا آن را نزد خود نگاه دارد. اما اشخاص خطرناکی در پی به دست آوردن این گوی هستند و سعی در ربودن این نوجوان دارند.