پوستر فیلم  آواز پرنده

آواز پرنده

.1ساعت و21دقیقه
فیلم «آواز پرنده» داستان شیوع بیماری واگیرداری است که در سال 2024 جهان را فرا می گیرد و مشکلاتی را مانند قرنطینه و حکومت نظامی پدید می آورد. در این اوضاع تنها عده کمی هوشیارانه عمل می کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم آواز پرنده

Adam Mason
Michael BayMarcei A. Brown
Adam MasonSimon Boyes
Lorne Balfe
Geoffrey O'Brien

خلاصه محتوا

فیلم «آواز پرنده» داستان شیوع بیماری واگیرداری است که در سال 2024 جهان را فرا می گیرد و مشکلاتی را مانند قرنطینه و حکومت نظامی پدید می آورد. در این اوضاع تنها عده کمی هوشیارانه عمل می کنند.